V Hostivaři vyrostlo špičkové polyfunkční centrum

Polyfunkční centrum QUINTA - ANALYTICA v Praze 10 - Hostivaři, které bude sloužit k výzkumu a vývoji generických léků a k přípravě dokumentace pro jejich registraci, bylo 8. června slavnostně předáno investorovi.
Jedná se o špičkové pracoviště jediné svého druhu v České republice, v Evropě jsou 2 až 3 podobná centra. Jeho činnosti podléhají certifikaci národního centra pro kontrolu léčiv a též kontrolám evropských i světových lékových autorit. Polyfunkční centrum QUINTA - ANALYTICA je specifické v tom, že poskytuje služby širšího rozsahu než většina existujících CRO (Contract Research Organization). Zaměstnává vysoce kvalifikované analytické chemiky, kteří provádějí vývoj farmaceutických analytických metod potřebných již v ranných stadiích technologického vývoje léčiv, Dále zaměstnává specialisty zabývajícími se stanovení stopového množství léčiv v krevní plazmě až na úrovni 1 pikogramu (t.j. jedné miliontiny z jedné miliontiny gramu). Pro tyto činnosti je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou. Součástí centra je i klinická jednotka umožňující přímé srovnávání chování dvou léčiv v lidském organizmu. Výzkum a vývoj farmaceutický je oddělen od výzkumu klinického a bioanalytického tím, že byly postaveny dvě budovy centra.
Výjimečnost centra spočívá v koncentraci analytického a bioanalytického výzkumu a vývoje léčiv doprovázeného klinickým pracovištěm. Centrum je schopné pružně reagovat na stále vyšší a náročnější požadavky kladené na sledování cílené účinnosti, kvality a bezpečnosti léků.
Z dosavadních prostor bude investor postupně stěhovat svá zařízení a pracovníky v průběhu července až září 2006 tak, aby byl schopen plnit současně nasmlouvané úkoly. Počítá se s tím, že po ověření funkčnosti všech přístrojů (tzv. kvalifikaci) bude Polyfunkční centrum plně sloužit záměru v říjnu 2006.
Kapacita vybudovaného areálu (100 - 120 pracovních míst) bude vyčerpána téměř ze 70 % krátce po přestěhování. Jeví se tedy další potřeba rozšíření areálu jako pravděpodobná.
Vlastní stavbu, které probíhala od prosince 2004 do května 2006 podle projektu společnosti CHEMOPRAG, s.r.o., provedla společnost VCES a.s. Po stavební stránce stavba zaujme nejenom elipsovitým tvarem schodiště, ale také velkoryse pojatým vnitřním atriem.