Otevření Komunitního centra Beroun v areálu bývalých kasáren

Přestavbou jednoho z objektů v areálu tzv. nových kasáren získali obyvatelé Berouna nové centrum sociálních služeb. Akci zahájila stavební firma VCES a.s. v září loňského roku a hotové dílo předala oproti smlouvě s mírným předstihem. Partneři projektu - nestátní neziskové organizace by se do zrekonstruovaných prostor měly nastěhovat v průběhu následujících tří měsíců. Konkrétně půjde o Český červený kříž, Farní charitu Beroun, Střep o.s. - české centrum pro sanaci rodiny, Občanskou poradnu Beroun, Sdružení Romano Dživipen - Romský život, Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Dobročinný spolek Lomikámen, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (ARPZPD) - Klub Klubíčko a Svaz tělesně postižených v ČR - Půjčovna kompenzačních pomůcek. Své sídlo zde bude mít také Mateřské centrum Slunečnice.

V nově otevřeném centru budou poskytovatelé sociálních služeb sídlit doslova pod jednou střechou. Bude to přínosné nejen pro ně samotné, ale zejména pro ty, kteří jejich služeb využívají.

V PŘÍZEMÍ zrekonstruované budovy budou umístěna poradenská centra neziskových organizací, společná učebna pro výukové programy a Farní charita Beroun společně s Českým červeným křížem zde budou provozovat denní centrum pro osoby bez přístřeší, jehož součástí bude i jídelna a hygienické zázemí. PRVNÍ PATRO je určeno pro stávající Azylový dům pro matky a otce bez přístřeší, který se díky přestavbě rozšíří a nabídne lidem v nouzi 13 pokojů. Další 2 krizové pokoje budou sloužit např. obětem domácího násilí a 3 pokoje nabídne Dům na půl cesty, jehož cílem je pomáhat mládeži opouštějící dětské domovy či osobám přicházejícím z výkonu trestu. Provozovatelem celého patra bude Český červený kříž. VE DRUHÉM PATŘE pak bude ARPZPD - Klub Klubíčko provozovat denní stacionář pro těžce postižené děti i dospělé, chráněnou dílnu pro osoby s různým typem postižení a vznikne zde i místnost pro respitní péči. PODKROVÍ bude připravené jako rezerva pro realizaci chráněného bydlení, pokud provoz centra ukáže, že je pro jeho klienty potřebné.

Výstavba komunitního centra vyšla město na více než 25 milionů korun, částku ve výši 18,7 milionu korun poskytla Evropská unie a 1,87 milionu korun ministerstvo pro místní rozvoj. Celá budova je řešena jako bezbariérová, invalidním uživatelům bude k dispozici výtah a šest vyhrazených parkovacích stání před objektem. V rámci rekonstrukce bývalé armádní budovy zmizelo i původní oplocení a komunitní centrum se tak plně začlenilo do života města.

Současně se slavnostním otevřením Komunitním centrem Beroun byl jednomu z poskytovatelů sociálních služeb, berounskému Klubu Klubíčko, předán nový Ford Transit, který usnadní dopravu postižených dětí i dospělých upoutaných na invalidní vozík nebo dlouhodobě ležících. Na jeho nákup přispělo i město Beroun částkou 79 tisíc korun. Na využití mikrobusu se Klubíčko dohodlo s dalšími poskytovateli sociálních služeb, kteří budou v novém komunitním centru v bývalých kasárnách sídlit. Sociální automobil dostane Klubíčko od Českomoravské reklamní agentury Kompakt za roční korunový pronájem na dobu šesti let, náklady na svozy tak budou podstatně nižší, než když si muselo vůz pronajímat.