Masarykova základní škola využívá novou tělocvičnu

Novou tělocvičnou využívá od začátku roku největší základní škola Pardubického kraje, Masarykova základní škola v Poličce. Slavnostní předání přístavby tělocvičny proběhlo v pátek 2. února 2007.

Nová tělocvična má základní hrací plochu 18 x 29 metrů s výškou stropu 8 metrů. Splňuje tak parametry pro soutěžní basketbal a volejbal. Současně jsou vyznačeny hrací plochy pro florbal, sálovou kopanou, házenou a tenis. Součástí jsou také šatny se sprchami, víceúčelový sportovní salonek, učebna informatiky a nezbytné technické zázemí. Objekt je důsledně koncipován jako školní tělocvična, která bude složit nejen dětem z Masarykovy základní školy pro výuku tělesné výchovy, ale také pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit v rámci volitelných předmětů a zájmových útvarů, mimo jiné také Středisku volného času Mozaika v Poličce.
Celkové náklady na přístavbu nové tělocvičny dosáhly výše 31,240 mil. korun, ze státního rozpočtu byly poskytnuty dotace v celkové výši 21,75 mil. korun, zbývající prostředky uhradilo ze svého rozpočtu město Polička, které je zřizovatelem školy.

Přístavbou nové tělocvičny investiční plány Masarykovy základní školy nekončí. Pozornost je nyní zaměřena především na dokončení rekonstrukce a modernizace školní kuchyně. Dalšími nutnými investicemi jsou dokončení výměny oken, rekonstrukce venkovního sportoviště, nové oplocení školního pozemku, zpřístupnění šaten hlavními vstupy a izolace proti vlhkosti suterénu hlavní budovy.
Pozadu s investicemi nezůstávají ani ostatní školy v Poličce. Základní škola Na Lukách zahájila výměnu oken, zateplení, rekonstrukci vzduchotechniky a rozvodů vody. Speciální škola pokračuje ve výměně oken a pokračuje také modernizace Mateřské školy Čtyřlístek.
Přístavbu tělocvičny, která byla zahájena v červenci roku 2004, realizovala společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING podle projektu společnosti B K N spol. s r.o. Kolaudace nové tělocvičny proběhla v září 2006, škola však měla možnost tělocvičnu užívat ve zkušebním provozu od listopadu 2005 na základě rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání stavby.