Společnost VCES vyhlásila svůj program Nadační služby

Představenstvo společnosti VCES a.s. na svém únorovém jednání schválilo pravidla programu Nadační služby VCES.

V rámci tohoto programu mohou žadatelé získat finační prostředky na podporu jimi realizovaných projetků v oblasti kultury, školství, vědy, péče o mládež, zdravotnictví, ochrany životního prostředí, charitativní, humanitární a sociální projekty.

Termín pro předložení projektů v rámci prvního kola je stanoveno na 31. března 2007.

Více informací o programu Nadační služby VCES získáte zde.