Žáci základní školy ve Starém Plzenci získali nové učebny

Vstup do nového školního roku se pro mnohé žáky zdejší základní školy nesl ve znamení velkého překvapení. Vedení školy pro ně, společně se zástupci města, připravilo krásný dárek v podobě nových netradičních učeben.
Ke kroku zrekonstruovat a modernizovat základní školu přistoupilo zastupitelstvo města v roce 2006 a v září téhož roku byly zahájeny první stavební práce. Z původního záměru vybudovat novou půdní nástavbu, zrekonstruovat stávající prostory školy a školní jídelny, která se v objektu rovněž nachází, se doposud realizovala pouze její první část.
Za necelých deset kalendářních měsíců se podařilo postavit nejen moderní, ale především originální školní prostory, kterým se okolní vzdělávací ústavy budou jen stěží rovnat. Netradiční charakter a nádech „domácího prostředí“ dodávají novým třídám hlavně dřevěné nosné části krovu. Vytvářejí tak velmi příjemnou a na školu až nezvykle útulnou atmosféru. Žáci si zde budou rozvíjet své znalosti a dovednosti především v humanitních a uměleckých předmětech. Své útočiště zde však naleznou i při různých mimoškolních aktivitách. Kromě nových tříd se v dříve nevyužívaném půdním prostoru našlo místo i pro knihovnu, čítárnu, kabinety pedagogického sboru a také velkou školní aulu.
Zhotovením díla byla pověřena společnost VCES a.s. dle architektonického návrhu projektové kanceláře D - Plus projektová a inženýrská, a.s. V celém průběhu projektu bylo nutné účelně skloubit stavební práce s každodenním chodem školy. Především doprava rozměrných prvků stavebního materiálu na střechu budovy představovala jednu z nejobtížnějších překážek.
Na celkové investici v hodnotě 23,9 mil. Kč. se částkou 20 mil. Kč formou dotace ze státního rozpočtu podílelo Ministerstvo financí, zbývající sumu vynaložilo ze svých prostředků město Starý Plzenec.
Investiční aktivity ve Starém Plzenci touto stavbou rozhodně nekončí. Rada města si do následujících let vytyčila několik ambiciózních cílů. Obyvatelé se tak mohou těšit na vybudování 2. etapy městské kanalizační sítě a rozšíření čistírny odpadních vod nebo na obnovu jedné z nejfrekventovanějších tepen města - Radyňské ulice. V plánu je také vybudování nové sportovní haly v těsné blízkosti základní školy a modernizace školního zázemí.