Dostavba kanalizace v Pardubicích a okolí byla zahájena

Slavnostním poklepem byla ve čtvrtek 2é. září 2007 zahájena dostavba kanalizačních sítí v Pardubicích a okolí. Skupinový projekt „Labe-Loučná“, jehož investorem je společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, bude realizován v průběhu dalších několika let. Ukončení celého projektu, podporovaného z prostředků EU, je plánováno na rok 2010.

Jedná o organizačně a finančně velmi náročnou akci, která nemá svým rozsahem a významem v historii společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice obdoby. Projekt bude realizován celkem na 21 stavbách a svým dopadem ovlivní velkou část obyvatel nejen v Pardubicích, ale i dalších městech a obcích regionu. Rovněž délkou celé akce je projekt unikátní, příprava jednotlivých staveb byla zahájena již v roce 2002, podpora z EU byla poté přiznána v roce 2005. Stavební práce budou probíhat od letošního roku do konce roku 2009. Administrativní ukončení a vyhodnocení proběhne v roce 2010.

Skupinový projekt „Labe-Loučná“ se skládá z devíti opatření, složených z celkem 21 staveb, které řeší výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Labská), v Lázních Bohdaneč, Holicích v Čechách, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích. Dále bude řešeno zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic, rekonstruovány budou kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Rekonstrukcí čistíren odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad Labem bude zajištěno splnění požadovaných limitů znečištění ve vypouštěných vodách stanovených platnou legislativou v souladu s požadavky Evropské unie. Díky realizaci projektu v Ostřešanech bude zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, opatření v Lázních Bohdaneč přispěje k zachování kvality lázeňských vod.

Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 miliónů EUR. Projekt je částečně spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, která poskytne dotaci ve výši 12,5 milionů EUR.

Realizací projektu bylo pověřeno Sdružení "Labe-Loučná", které tvoří společnosti Metrostav a.s. (podíl 50%), VCES a.s. (30%) a Chládek a Tintěra, a.s. Pardubice (20%).