Obec Byzhradec napojena na nový vodovod

Úspěšnou kolaudací nového vodovodního řadu získali občané obce Byzhradec trvalý zdroj kvalitní pitné vody. Zastupitelstvo obce tak splnilo svůj slib vyřešit zhoršující se situaci s jejím zásobováním.

 

Vlastní dílo představuje vodovodní řad v celkové délce 4 km, který je napojen na stávající vodovod v obci Houdkovice. Extravilánem mezi obcemi vede přes vodoměrnou šachtu, jejímž prostřednictvím se bude měřit množství dodané vody, do Byzhradce. Zde byly vybudovány rozvodné sítě pro zásobování jednotlivých částí obce.

Realizátorem díla byl stavební tým společnosti VCES a.s. pod vedením Ing. Romana Svobody. Projekt výstavby vodovodu připravila společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., která rovněž zajistila dozor v průběhu stavebních prací.

Zvláštní poděkování patří také všem občanům obce, kteří vyšli vstříc při umístění stavby na svých pozemcích, pomáhali řešit vnziklé problémy a byli nápomocni při vlastní realizaci stavby.

Projekt, který si od svého zahájení v listopadu 2006 vyžádal celkové náklady 11,8 mil. Kč s DPH, podpořilo  Ministerstvo zemědělství ČR částkou 8,7 mil. Kč. Krajský úřad Královéhradeckého kraje přispěl 1,1 milionem korun. Zbývající sumu necelých 2 mil. Kč zajistila obec ze svých zdrojů.

V následujících letech můžeme v Byzhradci očekávat další stavební aktivity v podobě plynofikace obce a zhotovení zbývajících inženýrských sítí na pozemcích určených pro novou rodinnou zástavbu.