Základní škola ve Skuhrově začala využívat modernizovanou školní jídelnu

Žáci a učitelé základní školy ve Skuhrově nad Bělou si v těchto dnech začínají naplno užívat rekonstruované školní jídelny a nového hřiště. Obě tyto akce jsou dalším kamínkem v mozaice projektu rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.

 

K rekonstrukci a přístavbě školní jídelny obec přistoupila především pro nevyhovující technologické vybavení a z prostorových důvodů. Vedle modernizace kuchyně tak byla přistavěna jídelna, kotelna a sklady materiálu. Současně s tímto projektem bylo vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem.

„Díky realizované rekonstrukci školní jídelny a kuchyně došlo ke zvýšení jejich kapacity z 250 na 300 jídel denně. Služeb jídelny tak vedle žáků a učitelů školy mohou využívat i cizí strávníci,“ uvedl v průběhu slavnostního předání starosta obce Vladimír Bukovský. „Dětem pak zcela jist udělá radost nové hřiště, které splňuje parametry pro odbíjenou,“ doplnil Bukovský.

Projekt, kterým se modernizace školy ve Skuhrově dostala do svého finále, si vyžádal investici v celkové výši 19,5 milionu korun. Královéhradecký kraj se na realizaci podílel 18 miliony korun, obec Skuhrov nad Bělou ze svého rozpočtu uhradila 1,5 milionu korun.

Zpracováním projektu byla pověřena Ing. Vlasta Hofmannová, realizaci zajišťovala stavební společnost VCES a.s. „Stavební práce byly zahájeny v polovině prosince loňského roku,“ přiblížil průběh prací Ing. Aleš Indra, ředitel VCES a.s., Divize Česká republika. „Kolaudace úspěšně proběhla 2. října a první obědy školní jídelna uvařila
8. října 2007,“ uvedl Indra.

Základní školu ve Skuhrově navštěvuje 190 dětí. Kromě místních žáků školu navštěvují také děti z okolních
obcí – Osečnice, Uhřínova, Kvasin, Lukavice a Hlinného.

Další investice v budoucích letech plánuje obec Skuhrov do objektu mateřské školky, dostavby Společenského centra ve Skuhrově a spolkového domu v Brocné.