Dokončena druhá etapa výstavby sportovní haly v Děčíně

Město Děčín, 20. listopadu 2007. V třetím listopadovém týdnu, po krátké přestávce, opět otevřela své brány sportovní hala na ulici Práce v Děčíně. Městští radní tak vyšli vstříc přáním sportovní veřejnosti a doplnili sportoviště
o nezbytné zázemí.
První etapa výstavby byla zahájena v roce 2002. V jejím rámci byla postavena vlastní budova sportovní haly a v roce následujícím uvedena do předčasného užívání. V letních měsících roku 2006 rozhodlo vedení města o financování
a dalším urychleném provedení i zbývající části komplexu.
Cílem druhé etapy, jejímž dodavatelem byla vybrána společnost VCES a.s., bylo vytvoření odpovídajícího zázemí pro sportovce – šaten, umýváren, kapacit pro ubytování, hlediště a restaurace.
„Bez zázemí nemohla sportovní veřejnost prostory haly plně využívat a díky druhé etapě, která byla úspěšně dokončena, se hala stane plnohodnotným sportovním komplexem, který ocení nejen příznivci tenisu z Děčína a okolí, ale i jiných sportů,“ uvádí primátor města Ing. Vladislav Raška.
„Sportovní hala, která je zaměřena především na tenis a míčové sporty a přeje tedy kolektivnímu sportovnímu vyžití, ztrácí svůj dosavadní handicap a může být naplno využita i sportovními oddíly pracujícími s dětmi a mládeží,“ připojuje Ing. Pavel Chalupa, náměstek pro technickou přípravu VCES a.s.
Na dostavbu sportovní haly byly městem Děčín vynaloženy finanční prostředky ve výši 22,1 mil. Kč. Autorem projektu se stala architektonická kancelář SP STUDIO, s.r.o. Z investičních aktivit města je zřejmá podpora sportovního vyžití v Děčíně. V současné době finišuje i rekonstrukce nedalekého fotbalového stadionu.