Základní škola Hanspaulka v novém hávu

Slavnostním přestřižením pásky za účasti starosty Městské části Praha 6 Mgr. Tomáše Chalupy ve čtvrtek 24. listopadu vyvrcholila rekonstrukce Základní školy Hanspaulka.
V průběhu rekonstrukce, která trvala pouhých 135 dní, proběhla v budově školy kompletní výměna elektroinstalace, výměna podlah na chodbách a učebnách, prostory dostaly nové štukové omítky včetně malby. Zároveň byly vyměněny i okna. Areál školy nyní obklopuje kompletně rekonstruované oplocení z lícového zdiva. Žákům školy pak udělala největší radost tělocvična, která se dočkala nové podlahy a moderního osvětlení.
Rekonstrukce Základní školy Hanspaulka si vyžádala náklady v celkové výši 33,135 mil. Kč, které uhradila Městská část Praha 6 v plné výši z vlastních zdrojů. Investicím do rekonstrukcí a modernizací školských zařízení věnuje Městská část Praha 6 mimořádnou pozornost. K opravám a rekonstrukcím základních a mateřských škol přistupuje postupně tak, že je řeší vždy najednou jako celek. Od začátku roku došlo k předání stavebních akcí zatím pěti školám a letošní investice činí 120 700 tis. Kč, opravy a údržba 50 000 tis. Kč.
Rekonstrukci školy podle projektu společnosti IKA PRAHA CZ, s.r.o. kompletně realizovala společnost VCES a.s., která se stala vítězem výběrového řízení. Stavební práce byly zahájeny v polovině května letošího roku a z počátku se musely podřídit probíhající výuce, naplno se stavba rozeběhla o prázdninách.
Původní objekt Základní školy Hanspaulka byl postaven v roce 1932, v 50. letech pak bylo přistavěno západní křídlo. Budova má tři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. V 90. letech byl vybudován nový samostatný dvoupodlažní objekt školní kuchyně, jídelny a družiny. V současné době má škola celkem 18 tříd v 1. až 9. ročníku, které navštěvuje více než 420 žáků. Do 1. ročníku přitom bylo v roce 2005 zapsáno 563 žáků. Průměrným počtem žáků na třídu přitom Základní škola Hanspaulka mírně převyšuje průměr škol v Městské části Praha 6.