Královéhradecká čistírna odpadních vod projde rozsáhlou modernizací

Královéhradecká čistírna odpadních vod projde rozsáhlou modernizací

Královéhradecká čistírna odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1995, projde v nejbližších 20 měsících zásadní modernizací.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se zásadním způsobem změnila legislativa v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Vládní nařízení č. 61/2003 Sb. stanovuje přísnější limity dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV pro aglomerace nad 10.000 EO (ekvivalentních obyvatel). Od 1. ledna 2011 tak mohou vypouštěné odpadní vody z ČOV Hradec Králové obsahovat nejvýše 10 mg dusíku na litr vypouštěné odpadní vody. Stávající technologie ČOV Hradec Králové neumožňuje bez rekonstrukce dosahovat těchto požadovaných limitů, a proto bylo přistoupeno k její rozsáhlé modernizaci.

Požadovaného snížení objemu dusíku bude dosaženo především doplněním stávající technologie ČOV o postdenitrifikační filtry, které pracují na principu biologického odbourání dusíku z odpadní vody. Předčištěná odpadní voda prochází přes filtrační médium, které je pokryté biomasou. Ta v průběhu filtrace odstraňuje z odpadní vody dusík. „Jedná se o první použití pokrokové technologie Biostyr na území České republiky“, představil použitou technologii ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Ing. František Barák. „V rámci projektu budou realizovány další úpravy na stávajících objektech a zařízeních čistírny, které ovlivňují účinnost procesu odstraňování dusíku. Provedenou rekonstrukcí tak naše společnost splní v požadovaném termínu povinnost, ke které se zavázala vláda při vstupu do Evropské unie “, doplnil Barák.

Rekonstrukce ČOV bude probíhat do srpna 2010, v září 2010 bude zahájen zkušební provoz , který skončí do konce roku 2011. Vítězem veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby se stalo „Sdružení pro rekonstrukci ČOV Hradec Králové“, které reprezentují společnosti VCES a.s. a KUNST, spol. s r.o. Technické řešení projektu navrhla společnost PÖYRY Environment, a.s.

„Pro dodavatele je tento projekt zajímavý nejenom použitou technologií. V jejím průběhu se budeme muset především vypořádat se složitými geologickými podmínkami, protože pro celou lokalitu jsou charakteristické tzv. tekuté písky“, uvedl obchodní ředitel VCES a.s. Ing. Miloš Emmer. „Zahájení zemních prací zatím nahrávají stávající příznivé klimatické podmínky“, uzavřel Emmer.

Rekonstrukce ČOV Hradec Králové si vyžádá náklady v celkové výši 139,8 mil. Kč. Částku ve výši 48,9 mil. Kč poskytne formou dotace Ministerstvo zemědělství ČR. 28 mil. Kč bude financováno z vlastních zdrojů Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., z nichž 26 mil. Kč poskytne formou předplaceného nájemného provozovatel Královéhradecká provozní, a.s., člen skupiny VEOLIA VODA. Zbývající část prostředků pro realizaci projektu by měl pokrýt zvýhodněný komerční úvěr a finanční pomoc Královéhradeckého kraje.