Studijní a vědecká knihovna nominována na titul Stavba roku 2009

Studijní a vědecká knihovna nominována na titul Stavba roku 2009

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se již zapsala do povědomí odborné i laické veřejnosti jako nová architektonická dominanta města. O tom, že se jedná o stavbu veskrze originální a jedinečnou svědčí i její účinkování v letošním kole soutěže Stavba roku 2009.

Knihovna byla vybrána odbornou porotou a postoupila do druhého kola celorepublikového výběru. Na nominačním večeru, který se konal 10. září 2009 v Praze v Domě ABF, pak byla ohodnocena a postoupila do finále soutěže. Nominaci na titul Stavba roku 2009 knihovna získala „za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání“.

Studijní a vědecká knihovna se v rámci této soutěže uchází i o zvláštní cenu veřejnosti. Na webových stránkách soutěže
www.stavbaroku.cz můžete knihovnu svým hlasem podpořit i Vy.

Soutěž Stavba roku 2009 se koná za podpory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Economií a.s. a časopisem Stavitel.Více informací o stavbě naleznete na
http://www.vces.cz/index.php?docid=17540&lang=CZ

Fotogalerie