Univerzita Pardubice slavnostně otevírá nový areál Fakulty chemicko-technologické

Univerzita Pardubice slavnostně otevírá nový areál Fakulty chemicko-technologická

 

V pondělí 14. září odpoledne ve 14 hodin rektor Univerzity Pardubice a ministryně školství slavnostně přestřihnou pásku a otevřou nový areál, který byl v uplynulých třech letech vybudován pro nejstarší ze sedmi fakult univerzity - Fakultu chemicko-technologickou.

„Po 60 letech své existence a po desetiletích úsilí několika vedení vysoké škol, tedy i mých předchůdců, o zařazení mezi prioritní investice státu získává naše nejstarší a na vědecko-výzkumné výsledky nejproduktivnější fakulta - Fakulta chemicko-technologická moderní areál pro výuku svých 1 800 vysokoškolských studentů a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín.

Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, které sahá až do počátku padesátých let minulého století,“ uvádí k otevření nového areálu rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické se stává dominantní součástí uceleného univerzitního kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách. Patří mezi současné největší stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice. Vzhledem k charakteru vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly.

Realizovaná výstavba se skládá z vybudování areálu vlastní Fakulty chemicko-technologické (tří budov soustředěných kolem akademického náměstí ve Studentské ulici) a tělovýchovných zařízení (v jihovýchodním cípu kampusu v Kunětické ulici), které hlavní stavbě fakulty předcházely a byly uvedeny do provozu na podzim roku 2006.
Budovy Fakulty chemicko-technologické splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytují kvalitní laboratorní zázemí, které vyhovuje rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky náročné prostředí pro špičková zařízení pro vědecko-výzkumnou činnost.
V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a 4 velké posluchárny, kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro děkanát fakulty, jednotlivá pracoviště, akademické pracovníky a pobyt studentů.

V červnu 2009 získala stavba hlavní cenu v prestižní architektonické soutěži Grand Prix architektů 2009. Nyní je v užším výběru mezi nominovanými realizovanými akcemi v soutěži Stavba roku 2009.

Veřejnost si bude moci nový areál prohlédnout hned týden nato v rámci VEČERU S VĚDOU A CHEMIÍ, který pořádá Fakulta chemicko-technologická ve středu 23. září 2009, s prohlídkami nových poslucháren a laboratoří plánovanými na 15 a 18 hodinu a dalším bohatým programem přednášek, výstav a chemických zážitků od 16:30 hodin.

Fotogalerie