ČVUT: Uložen poslední kubík betonu Fakulty architektury

ČVUT: Uložen poslední kubík betonu Fakulty architektury

Téměř na den přesně je to rok, co dodavatelské sdružení společností METROSTAV – VCES převzalo staveniště budoucí Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Dvanáct měsíců intenzivních prací je 26. května 2010 završeno vztyčením slavnostní glajchy, která oznamuje zdárné ukončení hrubé stavby.

O čestné uložení posledního kubíku betonu se za účasti akademické obce, zástupců veřejného života a zúčastněných firem postarali vzácní hosté: rektor ČVUT – prof. Václav Havlíček, 1. náměstkyně ministryně školství – Ing. Eva Bartoňová, primátor Hl. města Prahy – MUDr. Pavel Bém, generální ředitel společnosti Metrostav a.s. – Ing. Pavel Pilát a generální ředitel VCES a.s. – p. Ludovic Duplan. Symbolickým naplněním poslední bádie přispěli k celkem 16.500 m3 betonu, které vytvořily celkem 3 podzemní a 8 nadzemních podlaží nové fakulty. Ve stavbě bylo rovněž použito téměř 3.600 tun ocelových výztuží, přes 100 km silnoproudých a 200 km slaboproudých instalací, nalezneme zde i 3 km vodovodního a 1,6 km kanalizačního potrubí. V nejexponovanějších dnech výstavby se na staveništi pohybovalo až 260 stavebních dělníků a techniků.

Projekt Nová budova Dejvice, Fakulty architektury ČVUT v celkové  hodnotě 1, 04 mld Kč bude dokončen a předán do užívání univerzitě ke konci roku 2010.

Fotogalerie