Zahájení skupinového projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“.

Zahájení skupinového projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“.

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav ve spolupráci s městy regionu zahajuje symbolickým poklepáním realizaci skupinového projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II zaměřeného na výstavbu splaškové kanalizace v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Dobrovici a na zlepšení kvality pitné vody v Dobrovici a okolí.

Mezi hlavní cíle projektu patří zejména snížení znečištění a zlepšení kvality povrchové vody v řece Jizeře, rozšíření systému odvádění a čištění odpadních vod ve městech a snížení míry znečišťování půdy, podzemních a povrchových vod. V aglomeraci Dobrovicko dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody ve veřejném vodovodu.

Projekt Mladoboleslavsko II se skládá z následujících devíti dílčích částí.

          1) Dobrovice, dostavba kanalizace
          2) Dobrovice, řešení kvality pitné vody
          3.1) Mladá Boleslav, Bezděčín - dostavba kanalizace
          3.2) Mladá Boleslav, Láskov - dostavba kanalizace
          3.3) Mladá Boleslav, Chrást - dostavba kanalizace
          3.4) Mladá Boleslav, Vinecká - dostavba kanalizace
          3.5) Mladá Boleslav, Čejetice - dostavba kanalizace
          4) Mnichovo Hradiště ČOV – intenzifikace
          5) Mnichovo Hradiště kanalizace, stoka A

Sedm z nich představuje dobudování kanalizačních sítí ve městech Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dobrovice, osmou částí je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod Mnichovo Hradiště a velmi důležitou devátou částí je výstavba vodovodního přivaděče, který přivede kvalitní pitnou vodu z vodovodu Mladá Boleslav na Dobrovicko. Kvalitní pitná voda bude přivedena do obcí Dobrovice, Sýčina, Vinařice, Bojetice, Týnec, Holé Vrchy, Uherce, Semčice, Ledce, Prodašice, Ujkovice a bude umožněno napojení na tento nový vodovod obcím Pěčice, Kobylnice, Nepřevázka, Ctiměřice.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 592 mil. Kč (bez daně z přidané hodnoty). Státní fond životního prostředí přislíbil spolufinancování z vlastních zdrojů a ze zdrojů Fondu soudržnosti EU v celkové výši 357 mil. Kč a zbývající náklady bude hradit společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a města zapojená do projektu.

Činnosti správce stavby a technického dozoru investora bude vykonávat sdružení „Garnets Consulting – REALSTAV MB“, stavební práce pak bude realizovat Sdružení pro Mladoboleslavsko II, jehož členy jsou společnosti VCES a.s., SMP CZ, a.s., Energie stavební a báňská a.s., Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a BAK stavební společnost, a.s. Všechny části budou vybudovány ve lhůtě dvou let, a to do srpna 2014. Za tuto dobu bude vybudováno celkem 11,8 km kanalizačních sítí, 363 kanalizačních přípojek a 11,1 km vodovodních řadů. Zcela bude rekonstruována městská čistírna odpadních vod v Mnichově Hradišti, na kterou budou odpadní vody přiváděny novou podzemní štolou, která bude budována hornickým způsobem. V Dobrovici bude také rekonstruován zemní vodojem o objemu 1000 m3.

Fotogalerie