Vodárenská soustava Holicka bude rozšířena o více než 20 kilometrů nových vodovodů

Vodárenská soustava Holicka bude rozšířena o více než 20 kilometrů nových vodovodů

Vodárenská soustava Holicka bude v průběhu následujících měsíců rozšířena o více než 20 kilometrů nových vodovodů. Základní kámen projektu „Skupinový vodovod Holicko“ byl položen ve čtvrtek 25. září 2014 na vodojemu Koudelka u Holic za účasti zástupců investora, zhotovitele a dotčených obcí a měst.

Projekt řeší zlepšení zásobení pitnou vodou pro oblast Holicka. „V posledním období se v celé oblasti Holicka začala projevovat nedostatečná kapacita stávajících místních zdrojů pitné vody a to až do té míry, že bylo nutné vodu dovážet,“ uvedl při slavnostním zahájení předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Michal Koláček. „Realizace projektu Skupinový vodovod Holicko si vyžádá celkové náklady ve výši 234 milionů Kč. Částkou 97 milionů korun přispěje Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, zbývající část pak uhradí Vodovody a kanalizace Pardubice ze svého rozpočtu,“ dodal Koláček.

V průběhu necelých patnácti měsíců bude vybudováno 17,35 km nových vodovodů, rekonstrukcí projde dalších 3,41 km a nově budou postaveny 4 čerpací stanice. „Stavební práce se dotknou obcí Černá za Bory, Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň, Ostřetín, Holice v Čechách a Horní Jelení,“ přiblížil rozsah prací Josef Fedák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. „Po dokončení projektu bude mít přístup ke kvalitní pitné vodě více než 11 tisíc obyvatel Holicka,“ řekl Fedák.

Projektovou dokumentaci připravila společnost MULTIAQUA s.r.o. Zpracování žádosti zajistila společnost Dabona s.r.o. Realizací projektu bylo pověřeno sdružení firem VCES a.s. – KVIS Pardubice a.s. – IMOS Brno, a.s. „Staveniště jsme převzali 15. července. Čeká nás intenzivní práce, jejíž podstatná část bude probíhat v zimním období. Nechceme se ale spoléhat na to, že nám bude zima příznivě nakloněna,“ uvedl obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer. „Pro nový vodovod budou použity kvalitní prvky z tvárné litiny o průměrech 250 a 300 mm a polyethylenové potrubí,“ doplnil Emmer.

Fotogalerie